Εικόνα τίτλου

Η διαδικτυακή έκθεση του προγράμματος περιλαμβάνει όλες τις συνεντεύξεις και τα τεκμήρια που έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα. Μπορείτε να περιορίσετε τα αντικείμενα της έκθεσης επιλέγοντας οικογένεια, τον τόπο στον οποίο συλλέχθηκαν ή φυλλάσσονται τα αντικείμενα και τον τύπο κάθε τεκμηρίου. Μπορείτε να συνδυάσετε τις επιλογές αναζήτησης αλλά είναι καλύτερο να ξεκινήσετε με μια ευρύτερη αναζήτηση και να εστιάσετε στη συνέχεια σε μια ομάδα τεκμηρίων. Φέρνοντας το ποντίκι πανω στο αντικείμενο εμφανίζεται ο τίτλος του και με ένα κλικ ανοίγει σε νέο παράθυρο μαζί με τα εικονίδια που αναπαράγουν τα πολυμεσικά αρχεία ή εμφανίζουν τα αρχεία κειμένου που συνοδεύουν το αντικείμενο. Κάθε τεκμήριο συνοδεύεται απαραίτητα από έναν τίτλο και το πρόσωπο ή τον φορέα που το κατέθεσε στο πρόγραμμα. Ενδεχομένως συνοδεύεται από ένα σύντομο κείμενο ή μια συνέντευξη που εξηγεί την ιστορία και τη σημασία του τεκμηρίου.

Η οικογένεια Παλάζη στην παραλία των Νέων Επιβατών, 1938Τρύγος σε αμπέλι τουρκικού κλάδου, Νέοι Επιβάτες μέσα δεκαετίας του 1940Αναμνηστική φωτογραφία από το Κοσί, Νέοι Επιβάτες 1953Γαμήλια πομπή, Νέοι Επιβάτες 1960
Εθελοντική εργασία για τη διαμόρφωση του παλιού σχολείου σε εντευκτήριο του Π.Α.Ο.Ν.Ε.Η ποδοσφαιρική ομάδα του Παναθλητικού Αναμορφωτικού Ομίλου Νέων Επιβατών (Π.Α.Ο.Ν.Ε.), Νέοι Επιβάτες 1964Ο Αθλητικός Ελληνικός Βορράς για τα Γ΄ Αρχιγένεια 1966Ο πρόεδρος της Κοινότητας Νέων Επιβατών Φίλιππος Παλάζης κηρύσσει την έναρξη των Γ΄Αρχιγενείων, Νέοι Επιβάτες Μάϊος 1966
Πιστοποιητικό Βάπτισης, Επιβάτες 25-3-1921Πιστοποιητικό Γάμου, Επιβάτες 2-10-1922Αποδεικτικό Εκτιμητικής Επιτροπής κοινότητας Επιβατών, Θεσσαλονίκη 15-8-1925Αποδεικτικό Εκτιμητικής Επιτροπής κοινότητας Επιβατών, Θεσσαλονίκη 15-8-1925
Υπεύθυνη Δήλωση Αγροτικής Οικογένειας,  Επιβάτες Θεσσαλονίκης 22-3-1928Παραχωρητήριο κλήρου στους Νέους Επιβάτες από την Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων, Θεσσαλονίκη 9-6-1936Το πρόγραμμα των αθλητικών αγώνων,  'Α΄Αρχιγένεια',  Νέοι Επιβάτες 1961Πρόσκληση για τους αθλητικούς αγώνες 'Β΄ Αρχιγένεια', Νέοι Επιβάτες, 6-5-1962
Νέοι Επιβάτες Θεσσαλονίκης (Μπαξέ Τσιφλίκι)