Εικόνα τίτλου
Οικογενειακό Βιβλιάριο Πρόσφυγος του Βλαδίμηρου Χριστόπουλου από την Κίο, Θεσσαλονίκη 2-1-1923

Οικογενειακό Βιβλιάριο Πρόσφυγος του Βλαδίμηρου Χριστόπουλου από την Κίο, Θεσσαλονίκη 2-1-1923

Η οικογενειακή φωτογραφία συνοδεύεται από μια πληθώρα σφραγίδων που φανερώνουν τον πληθωρισμό των θεσμών υποδοχής και περίθαλψης των προσφύγων. Διακρίνονται οι σφραγίδες της Ύπατης Αρμοστείας της Κοινωνίας των Εθνών για τους Πρόσφυγες, της Διεύθυνσης Περιθάλψεως Προσφύγων του Υπουργείου Περιθάλψεως και της ειδικής Απογραφής Προσφύγων , της Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας και του "Save the Children Fund".

Καταθέτης/Οργανισμός:

Μιμικοπούλου Ελένη