Εικόνα τίτλου
Οικογενειακό Βιβλιάριο Πρόσφυγος του Βλαδίμηρου Χριστόπουλου από την Κίο, Θεσσαλονίκη 2-1-1923

Οικογενειακό Βιβλιάριο Πρόσφυγος του Βλαδίμηρου Χριστόπουλου από την Κίο, Θεσσαλονίκη 2-1-1923

Η οικογένεια δεν έλαβε κατοικία ή ρουχισμό στο πλαίσιο της προσφυγικής 'αποκατάστασης' και για αυτό οι σχετικές σελίδες παραμένουν κενές.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Μιμικοπούλου Ελένη