Εικόνα τίτλου
Δήλωσις - Αίτηση αποζημιώσεως για τις ζημιές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου προς την αρμόδια Πατριαρχική Επιτροπή, Μαρμαράς 1 Ιουνίου 1919

Δήλωσις - Αίτηση αποζημιώσεως για τις ζημιές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου προς την αρμόδια Πατριαρχική Επιτροπή, Μαρμαράς 1 Ιουνίου 1919

Η Αφεντοπούλα Ψιλάκη δηλώνει προς το Μητροπολίτη Βιζύης πρόεδρο της Πατριαρχικής Επιτροπής τις ζημιές και τις απώλειες που υπέστη μαζί με την κόρη της κατά τον Πρώτο Διωγμό, από τον Μαρμαρά της Προποντίδας. Η Πατριαρχική Επιτροπή διοργάνωσε μια τεράστιας κλίμακας εκστρατεία καταγραφής απωλειών και ζημιών που χρησιμοποιήθηκε μόνο προπαγανδιστικά και δεν είχε νομικά ή οικονομικά επακόλουθα για το οθωμανικό ή το εθνικό τουρκικό κράτος. Τα τυπωμένα γράμματα συνιστούν μια διακήρυξη που θα υπογραφεί από χιλιάδες ορθόδοξους της οθωμανικής αυτοκρατορίας καταγγέλοντας την πολιτική περιορισμών και διώξεων που υπέστησαν κατά τη διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Η αντίληψη που διατρέχει αυτή τη διακήρυξη αποτελεί σήμερα την πιο σταθερή και κατασταλλαγμένη άποψη για την ιστορία του 'Πρώτου Διωγμού'.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Καλτσίδου Βούλα