Εικόνα τίτλου
Δήλωσις - Αίτηση αποζημιώσεως για τις ζημιές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου προς την αρμόδια Πατριαρχική Επιτροπή

Δήλωσις - Αίτηση αποζημιώσεως για τις ζημιές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου προς την αρμόδια Πατριαρχική Επιτροπή

Οι ζημιές που αναγράφονται μας δίνουν μια εικόνα του επιπέδου ζωής και της οικονομίας των ορθόδοξων χριστιανικών νοικοκυριών της Αυτοκρατορίας αλλά και την αξιολόγηση των αγαθών από τα ίδια τα θύματα. Αναφέρονται η οικία, έπιπλα και σκεύη, κλήματα αμπελιού, ελαιόδενδρα, προίκα και φορέματα και η απουσία και ταλαιπωρία μιας τετράχρονης εξορίας.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Καλτσίδου Βούλα