Εικόνα τίτλου
Πιστοποιητικό Πρόσφυγα εκδομένο από τον Μικρασιατικό και Θρακικό Σύνδεσμο Προσφύγων 'Η Καρτερία', Αθήνα 22-1-1930

Πιστοποιητικό Πρόσφυγα εκδομένο από τον Μικρασιατικό και Θρακικό Σύνδεσμο Προσφύγων 'Η Καρτερία', Αθήνα 22-1-1930

Ο Μικρασιατικός και Θρακικός Σύνδεσμος Προσφύγων 'Η Καρτερία' πιστοποιεί ότι ο Ζαφείριος Βασιλείου είναι πρόσφυγας από το Μαρμαρά της Προποντίδας. Ο Ζαφείριος Βασιλείου εγκαταστάθηκε με την οικογένεια του κατ' αρχήν στο Μπαλαμπάν, μετέπειτα Νέο Μαρμαρά, Χαλκιδικής, το οποίο εγκατέλειψε λόγω των ανθυγιεινών συνθηκών διαβίωσης που στοίχισαν τη ζωή της μικρής του κόρης. Η χρονολογία ίδρυσης του συνδέσμου το 1917 παραπέμπει στον Πρώτο Διωγμό κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Καλτσίδου Βούλα