Εικόνα τίτλου
Ταξιδιωτικό έγγραφο του Ζαφείρη Βασιλείου εκδομένο από το Προξενείο της Ελλάδας στο Seattle των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, 1919

Ταξιδιωτικό έγγραφο του Ζαφείρη Βασιλείου εκδομένο από το Προξενείο της Ελλάδας στο Seattle των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, 1919

Η μετανάστευση από την Μικρά Ασία προς την Αμερική είχε λάβει σημαντικές διαστάσεις ιδιαίτερα κατά τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα. Για πολλούς Έλληνες της Μικράς Ασίας η μετανάστευση σήμαινε και την ευκαιρία για την απόκτηση της Ελληνικής Υπηκοότητας παράλληλα με την οθωμανική.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Καλτσίδου Βούλα