Εικόνα τίτλου
Ανέγερση προσφυγικού οικισμού στο Μπαλαμπάν, μετέπειτα Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, γύρω στο 1925

Ανέγερση προσφυγικού οικισμού στο Μπαλαμπάν, μετέπειτα Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, γύρω στο 1925

Εργάτες -πιθανόν οι ίδιοι οι πρόσφυγες- μπροστά στον ξύλινο σκελετό υπό ανέγερσιν οικοδομήματος. Από το μέγεθος του κτίσματος μπορούμε να συμπεράνουμε ότι πρόκειται για δημόσιο κατάστημα. Η ανέγερση των προσφυγικών οικισμών στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στην εργασία των ίδιων των κατοίκων τους και πολλές φορές στην αυτενέργεια τους.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Καλτσίδου Βούλα