Εικόνα τίτλου
Πιστοποιητικό επαγγέλματος του Ζαφείρη Αφέντη Βασίλη

Πιστοποιητικό επαγγέλματος του Ζαφείρη Αφέντη Βασίλη

Στο κάτω μέρος του πιστοποιητικού αναγράφεται ο φόρος καταβολής

Καταθέτης/Οργανισμός:

Καλτσίδου Βούλα