Εικόνα τίτλου
Υπόμνημα των προσφύγων του Μαρμαρά προς την Γενική Διεύθυνση Εποικισμού Μακεδονίας σχετικά με την εγκατάσταση τους στο Μπαλαμπάν, μετέπειτα Νέο Μαρμαρά, Χαλκιδικής, 1926

Υπόμνημα των προσφύγων του Μαρμαρά προς την Γενική Διεύθυνση Εποικισμού Μακεδονίας σχετικά με την εγκατάσταση τους στο Μπαλαμπάν, μετέπειτα Νέο Μαρμαρά, Χαλκιδικής, 1926

Προς την Γενικήν Διεύθυνσιν Εποικισμού Μακεδονίας. Περί της εγκαταστάσεως 300 οικογενειών εκ Μαρμαρά Κωνσταντινουπόλεως εις Μπαλαμπάν Χαλκιδικής'. Η εγκατάσταση των προσφύγων συνδέονταν με μια σειρά από νομικά, οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα και οι προσφυγικές κοινότητες έπρεπε να αναπτύξουν ή να ανασυστήσουν μηχανισμούς για την προώθηση και την υπεράσπιση των συμφερόντων τους στο δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον της Μακεδονίας του Μεσοπολέμου.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Καλτσίδου Βούλα