Εικόνα τίτλου
Φυλλάδιο πλοίου του Ζαφείρη Βασιλείου από τον Μαρμαρά Προποντίδας, 1921

Φυλλάδιο πλοίου του Ζαφείρη Βασιλείου από τον Μαρμαρά Προποντίδας, 1921

Το φυλλάδιο του πλοίου αποτυπώνει τα ταξίδια του σε διάφορα λιμάνια της Προποντίδας και του ανατολικού Αιγαίου. Είναι χαρακτηριστικές οι φράσεις ελέγχου της υγιειονομικής κατάστασης του λιμανιού αφετηρίας, όπως ¨ο τόπος υγιαίνει', που διευκόλυναν την κίνηση του πλοίου και την αποφυγή καθυστερήσεων από τις υγιειονομικές υπηρεσίες για καραντίνα. Με το ίδιο σκαρί ο Ζαφείρης Βασιλείου και η οικογένεια του προσέφυγαν στην Ελλάδα ακολουθώντας τους γνωστούς από τα μπάρκα του θαλάσσιους δρόμους.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Καλτσίδου Βούλα