Εικόνα τίτλου
Πιστοποιητικό Γάμου από το ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Διπλοκιόνιο (Besiktas) της Κωνσταντινούπολης, 21-2-1921

Πιστοποιητικό Γάμου από το ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Διπλοκιόνιο (Besiktas) της Κωνσταντινούπολης, 21-2-1921

O Δημήτριος Συμεώνογλου νυμφεύεται την Σοφία Βοτζίρογλου με κουμπάρα την Γλυκερία Παρασκευά στο ναό της Παναγίας στο Διπλοκιόνιο (Besiktas) στις 21-2-1921. Και οι τρεις προέρχονται από το χωριό Φούλατζικ της Νικομήδειας που καταστράφηκε τον Ιούνιο του προηγούμενου χρόνου και αυτός είναι από τους πρώτους γάμους που τελούνται στην προσφυγιά. Πολλοί από τους κατοίκους του Φούλατζικ κατέφυγαν στην Κωνσταντινούπολη σε συγγενικές οικογένειες ή εμπορικούς συνεργάτες. Από τις οικογένειες των νεονύμφων καμιά δεν κράτησε το όνομα της όπως εμφανίζεται στο έγγραφο. Η οικογένεια Συμεώνογλου στην Ελλάδα πήρε το όνομα Καμπάνταης επειδή από οικογενειακή παράδοση ήταν παλαιστές στο χωριό τους μια τέχνη που συνεχίστηκε και στον Ευρωπό.Το όνομα 'Βοτζίρογλου' άλλαξε κατά περίπτωση σε Μπουτζούρογλου, Μποτζόρογλου και Μποτζώρης.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Μπουτζούρογλου Ιωάννης