Εικόνα τίτλου
Αντίγραφο της δήλωσης εκκαθάρισης του Κωνσταντίνου Παπαδάκη προς την Μικτή Επιτροπή για την Ανταλλαγή των Ελληνο - Τουρκικών Πληθυσμών.

Αντίγραφο της δήλωσης εκκαθάρισης του Κωνσταντίνου Παπαδάκη προς την Μικτή Επιτροπή για την Ανταλλαγή των Ελληνο - Τουρκικών Πληθυσμών.

Πίνακας με τη λεπτομερή περιγραφή της ακίνητης περιουσίας του Κωνσταντίνου Παπαδάκη.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Συλλογή Μιχάλη Βαρλά