Εικόνα τίτλου
Πρωτόκολλο εκτίμησης και παράδοσης οικήματος, συνοικισμού Λευκοχωρίου (1927)

Πρωτόκολλο εκτίμησης και παράδοσης οικήματος, συνοικισμού Λευκοχωρίου (1927)

Καταθέτης/Οργανισμός:

Συλλογή Μιχάλη Βαρλά