Εικόνα τίτλου
Το Μαύρο Βιβλίο της Τραγωδίας του Πόντου 1914-1922, Αθήνα 1922

Το Μαύρο Βιβλίο της Τραγωδίας του Πόντου 1914-1922, Αθήνα 1922

Τα περιεχόμενα του βιβλίου

Καταθέτης/Οργανισμός:

Συλλογή Μιχάλη Βαρλά