Εικόνα τίτλου
Το Μαύρο Βιβλίο της Τραγωδίας του Πόντου 1914-1922, Αθήνα 1922

Το Μαύρο Βιβλίο της Τραγωδίας του Πόντου 1914-1922, Αθήνα 1922

Απόσπασμα από το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου, όπου παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία της τραγωδίας του Ποντιακού Ελληνισμού

Καταθέτης/Οργανισμός:

Συλλογή Μιχάλη Βαρλά