Εικόνα τίτλου
Το Μαύρο Βιβλίο της Τραγωδίας του Πόντου 1914-1922, Αθήνα 1922

Το Μαύρο Βιβλίο της Τραγωδίας του Πόντου 1914-1922, Αθήνα 1922

Απόσπασμα από τον κατάλογο των θυμάτων της τραγωδίας του Ποντιακού Ελληνισμού από το βιβλίο 'Το Μαύρο Βιβλίο της Τραγωδίας του Πόντου'.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Συλλογή Μιχάλη Βαρλά