Εικόνα τίτλου
Πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, Κιλκίς (4 Νοεμβρίου 1948). Β΄όψη

Πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, Κιλκίς (4 Νοεμβρίου 1948). Β΄όψη

Καταθέτης/Οργανισμός:

Συλλογή Μιχάλη Βαρλά