Εικόνα τίτλου
Πίνακας μετατροπής σε λίρες Αγγλίας των χρεών της ΕΑΠ προς τους πρόσφυγες (1929)

Πίνακας μετατροπής σε λίρες Αγγλίας των χρεών της ΕΑΠ προς τους πρόσφυγες (1929)

Έκδοση της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Τμήματος Εισπράξεως Χρεών του 1 Γραφείου.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Συλλογή Μιχάλη Βαρλά