Εικόνα τίτλου
Πίνακας μετατροπής σε λίρες Αγγλίας των χρεών της ΕΑΠ προς τους πρόσφυγες (1929)

Πίνακας μετατροπής σε λίρες Αγγλίας των χρεών της ΕΑΠ προς τους πρόσφυγες (1929)

Οδηγίες χρήσης του πίνακα

Καταθέτης/Οργανισμός:

Συλλογή Μιχάλη Βαρλά