Εικόνα τίτλου
Πίνακας μετατροπής σε λίρες Αγγλίας των χρεών της ΕΑΠ προς τους πρόσφυγες (1929)

Πίνακας μετατροπής σε λίρες Αγγλίας των χρεών της ΕΑΠ προς τους πρόσφυγες (1929)

Πίνακας με τις μετατροπές της δραχμής σε λίρα Αγγλίας

Καταθέτης/Οργανισμός:

Συλλογή Μιχάλη Βαρλά