Εικόνα τίτλου
Πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, Αστυνομικό Τμήμα Κιλκίς (23 Οκτωβρίου 1948)

Πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, Αστυνομικό Τμήμα Κιλκίς (23 Οκτωβρίου 1948)

Καταθέτης/Οργανισμός:

Συλλογή Μιχάλη Βαρλά