Εικόνα τίτλου
Πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, Αστυνομική Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης (17 Οκτωβρίου 1936)

Πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, Αστυνομική Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης (17 Οκτωβρίου 1936)

Καταθέτης/Οργανισμός:

Συλλογή Μιχάλη Βαρλά