Εικόνα τίτλου
H Φυλλάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου τυπωμένη στα καραμανλίδικα. Εσωτερικό

H Φυλλάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου τυπωμένη στα καραμανλίδικα. Εσωτερικό

Πολλές σελίδες που είχαν εκπέσει συμπληρώθηκαν από τον πατέρα Αγαθάγγελο εξ ολοκλήρου. Είναι εμφανής η διάθεση να αναπαράγει πιστά τη μορφή του έντυπου πρωτοτύπου ακόμα και ως προς τα διακοσμητικά στοιχεία που συνοδεύουν τη σελιδαρίθμηση

Καταθέτης/Οργανισμός:

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωγράφου