Εικόνα τίτλου
H Φυλλάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου τυπωμένη στα καραμανλίδικα. Τελευταία σελίδα με σφραγίδα για την πώληση του βιβλίου

H Φυλλάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου τυπωμένη στα καραμανλίδικα. Τελευταία σελίδα με σφραγίδα για την πώληση του βιβλίου

Στα τουρκικά με αραβικούς χαρακτήρες αναφέρεται 'Δόθηκε στο Μουτεβελή (διαχειριστή) του χωριού μας από τους κατοίκους. Χωριό Εσκι κιοΐ'. Στη σφραγίδα αναφέρεται 'Ταμπάκογλου, Πόλη της Νίγδης συνοικία

Καταθέτης/Οργανισμός:

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωγράφου