Εικόνα τίτλου
Καραμανλίδικο βιβλίο με θέμα 'Άλωση της Πόλης 1453'. Εσωτερικό

Καραμανλίδικο βιβλίο με θέμα 'Άλωση της Πόλης 1453'. Εσωτερικό

Πολλές σελίδες που είχαν εκπέσει συμπληρώθηκαν από τον πατέρα Αγαθάγγελο εξ ολοκλήρου. Είναι εμφανής η διάθεση να αναπαράγει πιστά τη μορφή του έντυπου πρωτοτύπου ακόμα και ως προς τα διακοσμητικά στοιχεία που συνοδεύουν τίτλους

Καταθέτης/Οργανισμός:

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωγράφου