Εικόνα τίτλου
Καραμανλίδικο βιβλίο με θέμα 'Άλωση της Πόλης 1453'. Εσωτερικό

Καραμανλίδικο βιβλίο με θέμα 'Άλωση της Πόλης 1453'. Εσωτερικό

Τίτλος, 'Οι αυτοκράτορες της Κωνσταντινούπολης'

Καταθέτης/Οργανισμός:

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωγράφου