Εικόνα τίτλου
Καραμανλίδικο βιβλίο 'Ιερόν Απάνθισμα' με τίτλο σε ελληνικά και καραμανλίδικα από τα βιβλία του πατέρα Αγαθάγγελου από το Ανταβάλ Καππαδοκίας. Σελίδα τίτλου

Καραμανλίδικο βιβλίο 'Ιερόν Απάνθισμα' με τίτλο σε ελληνικά και καραμανλίδικα από τα βιβλία του πατέρα Αγαθάγγελου από το Ανταβάλ Καππαδοκίας. Σελίδα τίτλου

Ο τίτλος 'Ιερόν Απάνθισμα [δηλαδή από την Παλαιά Διαθήκη 51 εδάφια και από την Καινή Διαθήκη 51 εδάφια από την ελληνική γλώσσα στην τουρκική γλώσσα μετάφραση, Βενετία] παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων 1812' δείχνει την πιστή μεταφορά της ελληνικής έκδοσης στα καραμανλίδικα

Καταθέτης/Οργανισμός:

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωγράφου