Εικόνα τίτλου
Καραμανλίδικο βιβλίο 'Ιερόν Απάνθισμα' με τίτλο σε ελληνικά και καραμανλίδικα από τα βιβλία του πατέρα Αγαθάγγελου από το Ανταβάλ Καππαδοκίας. 'Κεφάλαιο Β΄ Ευαγγελισμός της Μαρίας'

Καραμανλίδικο βιβλίο 'Ιερόν Απάνθισμα' με τίτλο σε ελληνικά και καραμανλίδικα από τα βιβλία του πατέρα Αγαθάγγελου από το Ανταβάλ Καππαδοκίας. 'Κεφάλαιο Β΄ Ευαγγελισμός της Μαρίας'

Απέναντι από το καραμανλίδικο κείμενο η χαλκογραφία με λεζάντα, 'Περί του της Μαρίας Ευαγγελισμού. Λουκ. Κεφ.α΄' μεταφερμένη χωρίς αλλαγές από την ελληνική έκδοση.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωγράφου