Εικόνα τίτλου
Καραμανλίδικο βιβλίο  με την ιστορία της Κασσιανής. 'Κασσιανή. Πρώτο Κεφάλαιο'

Καραμανλίδικο βιβλίο με την ιστορία της Κασσιανής. 'Κασσιανή. Πρώτο Κεφάλαιο'

Καταθέτης/Οργανισμός:

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωγράφου