Εικόνα τίτλου
Καραμανλίδικο βιβλίο  με την ιστορία της Κασσιανής, απεικόνιση της Κασσιανής στις εσωτερικές σελίδες

Καραμανλίδικο βιβλίο με την ιστορία της Κασσιανής, απεικόνιση της Κασσιανής στις εσωτερικές σελίδες

Οι εικόνες στα καραμανλίδικα βιβλία συνήθως είναι μεταφορές από τις αντίστοιχες ελληνικές εκδόσεις, όπως δείχνει και η λεζάντα με διαφορετικά τυπογραφικά στοιχεία

Καταθέτης/Οργανισμός:

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωγράφου