Εικόνα τίτλου
Καραμανλίδικο βιβλίο  με την ιστορία της Κασσιανής, απεικόνιση της Κασσιανής

Καραμανλίδικο βιβλίο με την ιστορία της Κασσιανής, απεικόνιση της Κασσιανής

Καταθέτης/Οργανισμός:

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωγράφου