Εικόνα τίτλου
Σημειώσεις και ex libris του πατέρα Αγαθάγγελου στο εσώφυλλο της καραμανλίδικης έκδοσης 'Βιβλίον Ψυχωφελέστατον' του Νικόδημου Αγιορείτη

Σημειώσεις και ex libris του πατέρα Αγαθάγγελου στο εσώφυλλο της καραμανλίδικης έκδοσης 'Βιβλίον Ψυχωφελέστατον' του Νικόδημου Αγιορείτη

Καταθέτης/Οργανισμός:

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωγράφου