Εικόνα τίτλου
Ελληνική σελίδα τίτλου για την καραμανλίδικη έκδοση 'Βιβλίον Ψυχωφελέστατον ... του κυρίου Νικοδήμου [του Αγιορείτη]' το οποίο 'μετεφράσθη σπουδή θεαρέστω παρά του αιδεσιμωτάτου Αβραάμ Ιερέως του εκ Κ

Ελληνική σελίδα τίτλου για την καραμανλίδικη έκδοση 'Βιβλίον Ψυχωφελέστατον ... του κυρίου Νικοδήμου [του Αγιορείτη]' το οποίο 'μετεφράσθη σπουδή θεαρέστω παρά του αιδεσιμωτάτου Αβραάμ Ιερέως του εκ Κ

Παρότι καραμανλίδικο το βιβλίο διατηρεί τη σελίδα τίτλου της ελληνικής έκδοσης και πολλά στοιχεία ευρετηρίου.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωγράφου