Εικόνα τίτλου
Χειρόγραφος πίνακας περιεχομένων στα ελληνικά για την καραμανλίδικη έκδοση 'Βιβλίον Ψυχωφελέστατον' του Νικόδημου Αγιορείτη

Χειρόγραφος πίνακας περιεχομένων στα ελληνικά για την καραμανλίδικη έκδοση 'Βιβλίον Ψυχωφελέστατον' του Νικόδημου Αγιορείτη

Ο συγγραφέας του πίνακα αντιστοιχεί το καραμανλίδικο τουρκικό κείμενο με τους ελληνικούς τίτλους του πρωτοτύπου.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωγράφου