Εικόνα τίτλου
Πίνακας διανομής κλήρων της κοινότητας Ζωγράφου Χαλκιδικής, Αθήνα 1950

Πίνακας διανομής κλήρων της κοινότητας Ζωγράφου Χαλκιδικής, Αθήνα 1950

Εκτός από τα προσωπικά στοιχεία φαίνονται τα κλάσματα του Κλήρου και η διάκριση του σε Κατηγορία Α και Β

Καταθέτης/Οργανισμός:

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωγράφου