Εικόνα τίτλου
Μικρασιατικό Ημερολόγιο ο Αστήρ'. Δοκίμια κονδυλίου

Μικρασιατικό Ημερολόγιο ο Αστήρ'. Δοκίμια κονδυλίου

Σημειώνεται το όνομα της σημερινής κατόχου του ημερολογίου Σοφίας Κοζάνογλου

Καταθέτης/Οργανισμός:

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωγράφου