Εικόνα τίτλου
Μικρασιατικό Ημερολόγιο ο Αστήρ'. Δοκίμιo κονδυλίου

Μικρασιατικό Ημερολόγιο ο Αστήρ'. Δοκίμιo κονδυλίου

Σημειώνεται το όνομα της σημερινής κατόχου του ημερολογίου Σοφίας Κοζάνογλου

Καταθέτης/Οργανισμός:

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωγράφου