Εικόνα τίτλου
Μικρασιατικό Ημερολόγιο ο Αστήρ', 1914. Αντιβουλγαρικό ποίημα του Δημ. Π. Κλημεντίδη

Μικρασιατικό Ημερολόγιο ο Αστήρ', 1914. Αντιβουλγαρικό ποίημα του Δημ. Π. Κλημεντίδη

Ο τίτλος του ποιήματος 'Ρεζίλ Πουλγάρ' εκφράζει το κοινό αντιβουλγαρικό αίσθημα Ελλήνων και Τούρκων κατά και λίγο μετά από τον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωγράφου