Εικόνα τίτλου
Μικρασιατικό Ημερολόγιο ο Αστήρ', 1914. Αντιβουλγαρικό ποίημα του Δημ. Π. Κλημεντίδη

Μικρασιατικό Ημερολόγιο ο Αστήρ', 1914. Αντιβουλγαρικό ποίημα του Δημ. Π. Κλημεντίδη

Η υπογραφή του Δημ. Π. Κλημεντίδη ως Ρουμί (Ρωμηού - Έλληνα) δείχνει τα όρια της οθωμανικής ανεκτικότητας στο πλαίσιο του κοινού αντιβουλγαρικού μετώπου Ελλήνων και Τούρκων.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωγράφου