Εικόνα τίτλου
Μικρασιατικό Ημερολόγιο ο Αστήρ', 1914. Άρθρο για τα 'Παλαιά έθιμα της Κωνσταντινούπολης'

Μικρασιατικό Ημερολόγιο ο Αστήρ', 1914. Άρθρο για τα 'Παλαιά έθιμα της Κωνσταντινούπολης'

Καταθέτης/Οργανισμός:

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωγράφου