Εικόνα τίτλου
Δημοτικόν Σχολείον Ζωγράφου. Γενικός Έλεγχος από 15η [Σεπτεμ]βρίου 1937 μέχρι

Δημοτικόν Σχολείον Ζωγράφου. Γενικός Έλεγχος από 15η [Σεπτεμ]βρίου 1937 μέχρι

Σελίδα από το βιβλίο γενικού ελέγχου του Ζωγράφου. Οι βαθμοί με δυσκολία ξεπερνούν το 5

Καταθέτης/Οργανισμός:

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωγράφου