Εικόνα τίτλου
Μονοτάξιον Δημοτικόν Σχολείον Ζωγράφου. Μαθητολόγιον 1938-39-40, Ζωγράφου 1934

Μονοτάξιον Δημοτικόν Σχολείον Ζωγράφου. Μαθητολόγιον 1938-39-40, Ζωγράφου 1934

Καταθέτης/Οργανισμός:

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωγράφου