Εικόνα τίτλου
Μονοτάξιον Δημοτικόν Σχολείον Ζωγράφου. Μαθητολόγιον 1938-39-40 (Ζωγράφου 1934)

Μονοτάξιον Δημοτικόν Σχολείον Ζωγράφου. Μαθητολόγιον 1938-39-40 (Ζωγράφου 1934)

Η πρώτη σελίδα του Μαθητολογίου του Δημοτικού Σχολείου του Ζωγράφου από την 1. Οκτωβρίου 1934 εκτός από τυπικά μας πληροφορεί και για τη μεγάλη διαφορά ηλικιών μεταξύ των συμμαθητών που κυμαίνεται από τα έξι ως τα δεκατέσσερα χρόνια

Καταθέτης/Οργανισμός:

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωγράφου