Εικόνα τίτλου
Αναστασία Καλλινικίδου, Χρήστος Πασχαλίδης, Ευθυμία Πασχαλίδου και Κατίνα Παπαγεωργίου (Ζωγράφου, περίπου 1942)

Αναστασία Καλλινικίδου, Χρήστος Πασχαλίδης, Ευθυμία Πασχαλίδου και Κατίνα Παπαγεωργίου (Ζωγράφου, περίπου 1942)

Καταθέτης/Οργανισμός:

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωγράφου