Εικόνα τίτλου
Οικοκυρική σχολή (Ζωγράφου, περίπου 1955)

Οικοκυρική σχολή (Ζωγράφου, περίπου 1955)

Καταθέτης/Οργανισμός:

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωγράφου