Εικόνα τίτλου
Στυλιανός Καλλινικίδης, μετανάστης από το Ανταβάλ στην Αμερική

Στυλιανός Καλλινικίδης, μετανάστης από το Ανταβάλ στην Αμερική

Καταθέτης/Οργανισμός:

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωγράφου