Εικόνα τίτλου
Αναστάσιος Τσίνογλου, πατέρας της Σοφίας Τσίνογλου από το Ανταβάλ. Φωτογραφία σε φωτογραφικό εργαστήριο (studio) της Κωνσταντινούπολης

Αναστάσιος Τσίνογλου, πατέρας της Σοφίας Τσίνογλου από το Ανταβάλ. Φωτογραφία σε φωτογραφικό εργαστήριο (studio) της Κωνσταντινούπολης

Καταθέτης/Οργανισμός:

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωγράφου