Εικόνα τίτλου
Οι γονείς του Γεωργίου Καλλινικίδη το 1962 στο Οχυρό Δράμας σε πανήγυρη της Αγίας Παρασκευής

Οι γονείς του Γεωργίου Καλλινικίδη το 1962 στο Οχυρό Δράμας σε πανήγυρη της Αγίας Παρασκευής

Καταθέτης/Οργανισμός:

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωγράφου