Εικόνα τίτλου
Προσωπική εργασία για την κοινότητα Ζωγράφου, περ. 1957

Προσωπική εργασία για την κοινότητα Ζωγράφου, περ. 1957

Καταθέτης/Οργανισμός:

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωγράφου